Regulaminy

 

Regulamin sprzedaży AMANI

  

§ 1 Definicje

 1. AMANI – właściciel Sklepu, Ilona Alfut prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AMANI Ilona Alfut wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 8871621985, nr REGON 362468866, ul. Krakowska 180 lok. A01, 52-016 Wrocław.
 2. Dostawa własna – dostawa towarów transportem własnym AMANI prowadzona na terenie Wrocławia w dni określone w Sklepie.
 3. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Konto użytkownika - nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.
 5. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez AMANI dostępny pod adresem http://amani.pl pozwalający Kupującemu na zakup Pudełek oraz innych produktów spożywczych sprzedawanych poza Pudełkami
 8. Pudełko -  pudełko, na które składają się lokalne i zdrowe produkty spożywcze wybierane przez AMANI. AMANI wskazuje na stronach Sklepu zawartość pudełka na dany tydzień. Ostateczny skład pudełka może się różnić od tego wskazanego na stronie – w przypadku gdy dany produkt nie jest dostępny zostanie on zastąpiony innym o takiej samej lub wyższej wartości. Skład pudełka jest zmienny w kolejnych tygodniach. W ofercie Sklepu jest kilka rodzajów pudełek, szczegóły znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a dla założenia Konta użytkownika oraz składania zamówień także aktywne konto email.

 

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: ul. Krakowska 180 lok. A01, 52-016 Wrocław.
 2. Adres e-mail: amani@amani.pl
 3. Telefon: +48 600 332 629

 

§ 4 Składanie zamówień

 1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie do wszystkich zamówień składanych poprzez Sklep, z uwzględnieniem zawartych w Regulaminie szczegółowych postanowień dotyczących zamawiania Pudełek.
 2. W celu dokonania zakupów w Sklepie (zawarcia umowy sprzedaży) w pierwszej kolejności należy dodać towar do koszyka.
 3. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie, a także podaje swoje dane (w tym adres do dostarczenia Zamówienia).
 4. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści składanego Zamówienia i zaakceptowania treści Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a AMANI.
 5. Kupujący może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta użytkownika w Sklepie lub z pominięciem założenia Konta użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.

 

§ 5 Zamówienie Pudełka

 

 1. Podczas składania zamówienia Kupujący doprecyzowuje zawartość Pudełka, poprzez ewentualne wybranie dodatkowych opcji, oraz określa jego rozmiar.
 2. Kupujący może zgłosić AMANI, po Zamówieniu Pudełka (drogą mailową lub poprzez swoje Konto użytkownika), chęć otrzymywania Pudełka w kolejnych tygodniach co będzie następować na warunkach określonych przez Strony przy czym parametry, o których mowa w ust. 1, a także cena Pudełka pozostaną dla całego zadeklarowanego przez Kupującego okresu abonamentu takie same, chyba że Strony postanowią inaczej.
 3. Kupujący, w miarę możliwości, może wymienić produkt z Pudełka na inny. Wymiana na produkt droższy jest możliwa po dopłaceniu różnicy pomiędzy produktem wymienianym, a droższym produktem. Kupujący zostanie poinformowany przed zamianą produktu o jej koszcie w celu podjęcia decyzji przez Kupującego.

 

§ 6 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę Zamówienia składa się cena za wszystkie zamówione towary oraz koszt dostawy towaru podane na stronach Sklepu.

 

§ 7 Płatności

 1. Za złożone w Sklepie Zamówienie Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania Zamówienia:

a)     przelewem na rachunek bankowy AMANI,

b)     za pośrednictwem bramki płatniczej PayU lub PayPal,

c)     gotówką w momencie odebrania dostawy,

d)     kartą w momencie odebrania dostawy.

 1. W przypadku gdy Kupujący wybrał sposób płatności, o którym mowa w ust. 1 lit a) lub b) AMANI przystąpi do realizacji Zamówienia po otrzymaniu płatności za Zamówienie, mając na uwadze postanowienia ust. 3.
 2. W przypadku gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) zamówione Pudełko powinno zostać opłacone do godziny 23:59 we wtorek poprzedzający czwartek lub piątek, w którym ma nastąpić dostawa zamówionych Pudełek.
 3. W sytuacji, w której Zamówienie zostanie opłacone po terminie, o którym mowa w ustępie 3 zamówienie zostanie zrealizowane w kolejnym tygodniu o ile zostanie zachowany termin wskazany w niniejszym paragrafie.

 

§ 8 Dostawa Pudełek

 1. Zamówione Pudełka dostarczane są na terenie Wrocławia,  transportem własnym AMANI lub wysyłane kurierem na całą Polskę.
 2. Dostawa zamówionych Pudełek odbywa się w czwartki lub w piątki (w zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego) w godzinach 16-22 z zastrzeżeniem kolejnych ustępów. Wysyłka pudełek kurierem odbywa się w czwartki.
 3. Zamówienia złożone do wtorku do godziny 13:00 i opłacone zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu zostanie dostarczone w czwartek lub w piątek w tym samym tygodniu w przypadku dostawy we Wrocławiu. za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 5. Zamówienia z wysyłką kurierem zostaną zrealizowane w czwartek.
 4. Zamówienie złożone z przekroczeniem terminu, o którym mowa w ust. 3 zostanie zrealizowane w kolejnym tygodniu po otrzymaniu wpłaty, mając na uwadze postanowienia ust. 3. 
 5. AMANI nie dostarcza zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku gdy czwartek lub piątek w danym tygodniu wypada w taki dzień AMANI zaproponuje, z tygodniowym wyprzedzeniem, inny dzień dostawy w danym tygodniu.  
 6. W przypadku gdy Kupującemu nie będzie pasował zaproponowany przez AMANI dzień, o którym mowa w ust. 5, Kupujący może przełożyć dostawę na kolejny tydzień, informując o tym AMANI z dwudniowym wyprzedzeniem w stosunku do zaproponowanego przez AMANI nowego dnia dostawy.
 7. W przypadku gdy Kupujący nie może odebrać zamówienia we wcześniej ustalonym terminie może przesunąć termin dostawy na inny dzień, przy zachowaniu zasad dostawy określonych w niniejszym paragrafie, wysyłając do AMANI na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu informację o braku możliwości odebrania zamówienia w umówionym terminie najpóźniej do wtorku do godziny 13:00 poprzedzającego czwartek, na który jest zaplanowana dostawa Zamówienia lub odpowiednio do środy do godziny 13:00 jeśli dostawa planowana jest na piątek.
 8. W przypadku gdy Kupujący zechce dokonać zmiany w zakresie zamówionych Pudełek – może tego dokonać informując o tym AMANI nie później niż na dwa dni robocze przed planowaną datą dostawy Pudełka, do godziny 12:00.
 9. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez AMANI po skompletowaniu całego Zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.

 

§ 9 Dostawa pozostałych zamówień

 1. Towary nie będące Pudełkami dostarczane są, w zależności od sposobu dostawy wybranego podczas składania zamówienia:

a)     Dostawą własną w dni i w godzinach określonych w Sklepie;

b)     Za pośrednictwem firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej wysyłane są wyłącznie towary znajdujące się w sekcji „Delikatesy” lub wyraźnie oznaczone w Sklepie, jako dostępne w dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. AMANI nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia produktów oznaczonych jako "Warunki chłodnicze", wynikające z przechowywania paczki przez firmę kurierską.
 3. Na termin realizacji zamówienia dostarczanego za pośrednictwem firmy kurierskiej składa się termin potrzebny na wysłanie towaru przez AMANI, określony w Sklepie w opisie produktu, oraz czas na dostarczenie zamówienie przy czym zarówno wysłanie jak i dostarczenie towaru odbywa się w Dni robocze. Dostarczenie towaru przez firmę kurierską zajmuje do 3 Dni roboczych od wysłania towaru.
 4. W przypadku wybrania przez Kupującego Dostawy własnej obywa się ona od środy do piątku, o ile są one Dniami roboczymi.
 5. W przypadku gdy Kupujący jako rodzaj płatności wybrał płatność z góry AMANI przystąpi do realizacji zamówienia po opłaceniu zamówienia.
 6. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez AMANI po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia. Towary wysyłane firmą kurierską są wysyłane do Kupującego w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania płatności przez AMANI.

 

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:

a)     w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

b)     w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować AMANI, korzystając z danych AMANI podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży AMANI zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez AMANI), niezwłocznie,
  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym AMANI został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Zwrotu płatności AMANI dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
   z tym zwrotem.
 6. AMANI może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. AMANI prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § 3 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował AMANI o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim AMANI przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

 

 

 •   11 Odstąpienie od umowy – zastrzeżenie
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a)     w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b)     w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)     w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)     w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 12 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię, uregulowaną przepisami ustawy Kodeks cywilny.
 2. Reklamację składaną w oparciu o rękojmię należy wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt AMANI, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy AMANI wskazany w § 3 Regulaminu.
 4. AMANI zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 5. Każde zalecenie AMANI, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń AMANI w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 7. AMANI ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 8. AMANI  ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

 

 

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a)     Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;

b)     Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej);

c)     Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

§ 14 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych podczas korzystania ze Sklepu jest AMANI.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania Zamówienia.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez AMANI tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o Regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego Zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 3. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

.

REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA

§ 1 Definicje

 1. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcjonalność Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną) pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.
 2. Sklep – sklep internetowy Amani prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://amani.pl umożliwiający Kupującym składanie Sprzedawcy ofert zakupu towarów w nim prezentowanych.
 3. Sprzedawca – właściciel Sklepu Ilona Alfut prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AMANI Ilona Alfut wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 8871621985, nr REGON 362468866, ul. Krakowska 180 lok. A01, 52-016 Wrocław
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w związku ze Sklepem.

 

§ 2 Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może założyć w Sklepie bezpłatne Konto użytkownika.
 2. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie użytkownika. 
 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.
 4. Dla korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto email.
 5. W momencie rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres email: sklep@amani.pl swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 

§ 3 Reklamacje

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta Użytkownika należy zgłaszać Sprzedawcy na adres email: sklep@amani.pl
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

                                                                                                                                                

 

§ 4 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Sprzedawcy w związku z korzystaniem z Konta użytkownika jest Sprzedawca.
 2. Użytkownik zakładając Konto Użytkownika dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu świadczenia usługi Konto użytkownika na rzecz Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Konto Użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Sprzedawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres email sklep@amani.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

.

REGULAMIN NEWSLETTERA

§ 1 Definicje

 1. Newsletter  – darmowa funkcjonalność Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Użytkownik może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie
 2. Sklep - sklep oraz serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem http://amani.pl
 3. Usługodawca – Ilona Alfut prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AMANI Ilona Alfut wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 8871621985, nr REGON 362468866, ul. Krakowska 180 lok. A01, 52-016 Wrocław
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 

§ 2 Newsletter

 1. Użytkownik może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Użytkownika w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. Użytkownik w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Użytkownikowi wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Użytkownika woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Użytkownika woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Użytkownika.
 4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Użytkownik może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5 lub wysyłając wiadomość na adres email Usługodawcy: newsletter@amani.pl
 7. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

§ 3 Reklamacje

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: newsletter@amani.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 4 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z usługą Newsletter jest Usługodawca.
 2. Użytkownik zapisując się do Newslettera dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi Newslettera na rzecz Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika podany w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres email Usługodawcy: newsletter@amani.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5.  Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.


AKCEPTUJ

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki dla plików cookie oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.